Norra Skaftö Samhällsförening

General
Norra Skaftö Samhällsförening Create contactcard (vcf-file) for Norra Skaftö Samhällsförening
Ketty Magnusson 
Lyckes lid 6
451 78 Fiskebäckskil
Bostad: 0523 225 93
Mobile: 0705 932 593
Email: kettymagnusson@privat.utfors.se
Contact
Ketty Magnusson Create contactcard (vcf-file) for Ketty Magnusson
Lyckes lid 6
451 78 Fiskebäckskil
Telefon hem: 0523 225 93
Telefon arbete:
Mobile: 0705 932 593
Email: kettymagnusson@privat.utfors.se
Other information
Founded
1969 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Gymnastik, Konst, Föreläsningar, Intresseförening,
Linedance, Samhällsförening,
Summary
Förvaltning av den gamla skolan byggd 1900, för att medverka till att det finns en samlingslokal på Östersidan Fiskebäckskil, att kunna utnyttjas av hela Skaftö. Där kan vi ha olika fritidsverksamheter, konstutställningar m.m. 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Vid frågor eller synpunkter, kontakta Fritidskontoret på telefon 0523-61 32 01.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .