Grundsunds Hamns Arrendatorförening

General
Grundsunds Hamns Arrendatorförening Create contactcard (vcf-file) for Grundsunds Hamns Arrendatorförening
Bror Gustavsson 
Kamperrös 4
450 33 Grundsund
Bostad: 0523 232 08
Arbete: 0730 44 41 14
Mobile: 0730 44 41 14
Email: bror.gustavsson@tele2.se
Contact
Bror Gustavsson Create contactcard (vcf-file) for Bror Gustavsson
Kamperrös 4
450 33 Grundsund
Telefon hem: 0523 232 08
Telefon arbete: 0730 44 41 14
Mobile: 0730 44 41 14
Email: bror.gustavsson@tele2.se
Other information
Founded
1992 
Financial year begins (MMDD)
0101
National organisation
 
Activity
Båtägarförening,
Summary
Grunsdsunds Hamns Arrendatorförening är en sammanslutning av de arrendatorer som arrenderar mark för sjöbodar och bryggor i Grundsunds hamn. Föreningen bevakar medlemmarnas intressen och är förhandlingspartner till Lysekils kommun som äger den arrenderade marken. 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Vid frågor eller synpunkter, kontakta Fritidskontoret på telefon 0523-61 32 01.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .